האם 4 מספרים זוכים בלוטו?

זה ידוע לכל שניחוש של כל 6 מספרי המזל שעולים בהגרלת הלוטו ומספר הנוסף – המספר החזק, סה"כ ניחוש נכונה של כל שבעת כדורי הלוטו העולים, יביא לזכייה בפרס הראשון בלוטו (ובמילוי טופס מסוג דאבל לוטו, יביא לזכייה כפולה). אך מה קורה בניחוש מספר כדורים נמוך יותר? האם ניחוש של 4 מספרי לוטו לדוג' מזכה בפרס? ומה לגביי ניחוש של 3 מספרים בלבד?

אין ספק שזכייה בפרס הראשון בלוטו היא החלום של כל אדם שאי פעם מילא טופס לוטו. גובה הפרס הראשון נקבע מהגרלה להגרלה בהתאם לכמות הזכיות. ככל שיש מיעוט זכיות – כך סביר שגובה הפרס הראשון, יעלה בהגרלת הלוטו הבאה. גובה הפרס הראשון האפשרי נע ממינימום של 5 מיליון ₪ בלוטו (10 מיליון ₪ בדאבל לוטו) ועד 40 מיליון ₪ בלוטו (שהם 80 מיליון ₪ בדאבל לוטו). כך לדוגמה במקרה שיש הגרלת לוטו בגובה של 10 מיליון ₪ (שהם 20 מיליון ₪ בדאבל לוטו) ולא היה אף זוכה בפרס הראשון, סביר שהגרלת הלוטו הבאה תעלה ל-12 מיליון ₪ (שהם 24 מיליון ₪ בדאבל לוטו) וכן הלאה.

בזמן שמספרי המזל עולים בגורל ונראה שהזכייה בפרס הראשון מתרחקת מתאיתנו, בטוח שנשמח לדעת שיש פרסי זכייה משניים, המחולקים בין כל הזוכים העומדים בקריטריונים.

פרסי זכייה משניים בלוטו

  • הפרס השני בלוטו – ניתן לזכייה אם ניחשת נכון 6 מספרים מתוך 6, ללא המספר החזק. 
  • הפרס השלישי בלוטו – ניתן לזכייה אם ניחשת נכון 5 מספרים מתוך 6, בצירוף המספר החזק. 
  • הפרס הרביעי בלוטו – ניתן לזכייה אם ניחשת נכון 5 מספרים מתוך 6, ללא המספר החזק. 
  • הפרס החמישי בלוטו – ניתן לזכייה אם ניחשת נכון 4 מספרים מתוך 6, בצירוף המספר החזק. 
  • הפרס השישי בלוטו – ניתן לזכייה אם ניחשת נכון 4 מספרים מתוך 6, ללא המספר החזק. 
  • הפרס השביעי בלוטו – ניתן לזכייה אם ניחשת נכון 3 מספרים מתוך 6, בצירוף המספר החזק. 
  • הפרס השמיני בלוטו – ניתן לזכייה אם ניחשת נכון 3 מספרים מתוך 6, ללא המספר החזק. 

פרסים משניים בלוטו - שאלות נפוצות

כן. ניחוש של 4 מספרי מזל בצירוף המספר החזק מזכה בפרס המשני החמישי בלוטו. ניחוש של 4 מספרי מזל ללא המספר החזק מזכה בפרס המשני השישי בלוטו. מדובר בפרסים קטנים יחסית.

כן. ניחוש של 3 מספרי מזל בצירוף המספר החזק מזכה בפרס המשני השביעי בלוטו. ניחוש של 3 מספרי מזל ללא המספר החזק מזכה בפרס המשני השמיני בלוטו. מדובר בפרסים קטנים מאוד יחסית.

נגישות