הצהרת פרטיות

  1. הצהרה זו נכתבה בלשון יחיד וזכר, אך הינה מיועדת לכלל הציבור ובכלל זה גם נשים ועל כן יש לקראו בלשון רבים ו/או בלשון נקבה על פי הנסיבות.
  2. השימוש או הביקור באתר האינטרנט lotto365.co.il (להלן "האתר") אינו מצריך הרשמה לאתר. האתר מעביר לשירות של משלוח טפסים להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס, באתר lottosheli.co.il המופעל על ידי לוטוסנד בע"מ (ח.פ. 515032852) באחריותו ובהתאם לתקנון המופיע בו.
  3. מובהר כי האתר אינו מקיים הגרלות ואינו אמון על חלוקת זכיות ו/או כספים ו/או פרסים אחרים. בהתאמה אין מתבצעת סליקה או מתן פרטי כרטיס אשראי / אמצעי תשלום כזה או אחר באתר.
  4. שימוש באתר הינו בגדר הסכמה כי האתר יהיה רשאי להשתמש בקבצי מידע סטטיסטי לרבות "עוגיות מטמון" ("קוקיז", "Cookies") לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק / שיווק דיגיטלי ו/או התראות דפדפן (התראות "פוש") ו/או משלוח דואר אלקטרוני, אלא אם שלחת הודעת סירוב לאתר – רשאי האתר לשלוח לך מעת לעת הודעות מערכת/מודעות וכד'.
  5. אתה מסכים כי האתר וצדדים שלישיים מטעמו, יעשו שימוש במידע סטטיסטי הכולל אופן נוהגי השימוש שלך באתר, השירותים אותם ביקשת, תכיפות ושעות השימוש, מיקומו הגיאוגרפי של המכשיר הנייד שממנו צפית, סוג המכשיר וכדומה.
  6. האתר יהיה רשאי לעשות שימוש במידע שבידיו, לצורך אספקת השירותים, שינוי ושיפור התכנים, שליחת מסרים, בהם הודעות ו/או פרסומות שונות, שאנו חושבים שאתה עשוי למצוא בהם עניין ("דברי פרסומת"). כמו גם המשך השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות הדין.
  7. האתר רשאי להשתמש במידע הסטטיסטי שנאסף ונאגר אצלו לצרכיו הפנימיים, השיווקיים או המסחריים, לרבות על מנת לדאוג לתפעול האתר ופיתוחו, לשיפור מבנהו והשירותים הניתנים בו. לשם כך, עשוי האתר להסתייע בצדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח המידע הסטטיסטי.
  8. האתר רשאי לשנות מעת לעת את ההוראות של מדיניות זו. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות זו, החברה תודיע על שינויים אלה באמצעות פרסום המדיניות המעודכנת באתר. אלא אם נאמר אחרת, כל השינויים ייכנסו לתוקפם ביום הפרסום שלהם באתר.
    עודכן לאחרונה: 15.09.22
נגישות