כמה עולה למלא לוטו ?

בכדי להשתתף בהגרלת הלוטו ואולי אף לזכות במיליונים יש תחילה לבחור סוג טופס לוטו ולמלא מספרי מזל ומספר חזק. העלויות משתנות בהתאם לסוג הטופס שנבחר וכמות המספרים שנמלא בו.

תוצאות לוטו היום

עלויות מילוי טופס לוטו רגיל

כידוע בסוג טופס לוטו או דאבל לוטו רגיל יש לבחור 6 מספרי מזל בכל טבלה ומספר חזק, כאשר יש לבחור מינימום 2 טבלאות ועד 14 טבלאות בטופס לוטו רגיל ו-10 טבלאות בטופס דאבל לוטו. יש לבחור תמיד מס' טבלאות זוגי, כלומר 2, 4, 6 וכן הלאה. המחיר לכל צמד טבלאות בטופס לוטו רגיל הינו 6 ₪ והמחיר לכל צמד טבלאות בטופס מסוג דאבל לוטו הינו 12 ₪.

כלומר, בטופס לוטו רגיל ניתן למלא טבלאות בסכום הנע בין מינימום 6 ₪ לשתי טבלאות ועד מקסימום 42 ₪ ל-14 טבלאות ובטופס דאבל-לוטו ניתן למלא בסכום הנע בין מינימום 12 ₪ לשתי טבלאות ועד מקסימום 60 ₪ לעשר טבלאות.

עלויות מילוי טפסי לוטו שיטתי

בטפסים מסוג לוטו שיטתי ניתן לבחור יותר מספרי מזל לעומת שש בלבד בטפסי הלוטו / דאבל-לוטו הרגילים, כך שבטופס מסוג לוטו שיטתי 8, בחירה של שמונה מספרי מזל שוות ערך ל-28 טבלאות, על כן מחירה 84 ₪ ובהתאמה מחיר טופס מסוג דאבל-לוטו שיטתי 8 יעמוד על סכום כפול – 168 ₪.

בדומה, טופס מסוג לוטו שיטתי 6=5, בו בוחרים 5 מספרי מזל בלבד, כאשר המספר השישי "מובטח" (המחשב מחשב את הצירופים האפשריים עבור מספר זה), שווה ערך ל-32 טבלאות טבלאות ועל כן מחירו 96 ₪. בהתאמה מחיר טופס דאבל-לוטו שיטתי 6=5 הינו 192 ₪.

טופס לוטו שיטתי 9, בו בוחרים תשעה מספרי מזל, שווה ערך ל-84 טבלאות, לכן מחירו 252 ₪, בהתאמה מחיר טופס דאבל-לוטו שיטתי 9 הינו 504 ₪.

טופס לוטו שיטתי מסוג 10, בו בוחרים עשרה מספרי מזל, שווה ערך ל-210 טבלאות, לכן מחירו 360 ₪, בהתאמה מחיר טופס דאבל-לוטו שיטתי 10 הינו 1,260 ₪.

טופס לוטו שיטתי מסוג 11, בו בוחרים 11 מספרי מזל, שווה ערך ל-462 טבלאות, לכן מחירו 1,386 ₪, בהתאמה מחיר טופס דאבל-לוטו שיטתי 11 הינו 2,772 ₪.

טופס לוטו שיטתי מסוג 12, בו בוחרים 12 מספרי מזל, שווה ערך ל-924 טבלאות, לכן מחירו 2,772 ₪, בהתאמה מחיר טופס דאבל-לוטו שיטתי 12 הינו 5,544 ₪.

עלויות מילוי טפסי לוטו שיטתי חזק

בטפסים מסוג לוטו שיטתי חזק ניתן לבחור יותר מספרים חזקים לעומת 1 בלבד בטפסי הלוטו / דאבל-לוטו הרגילים, כך שבטופס מסוג לוטו שיטתי חזק 4, בחירה של ארבעה מספרים חזקים, שוות ערך ל-28 טבלאות, על כן מחירה 84 ₪ ובהתאמה מחיר טופס מסוג דאבל-לוטו שיטתי חזק 4, יעמוד על סכום כפול – 168 ₪.

טופס לוטו שיטתי חזק 5, בו בוחרים חמישה מספרים חזקים, שווה ערך ל-35 טבלאות, לכן מחירו 105 ₪, בהתאמה מחיר טופס דאבל-לוטו שיטתי חזק 5 הינו 210 ₪.

טופס לוטו שיטתי חזק 6, בו בוחרים שישה מספרים חזקים, שווה ערך ל-42 טבלאות, לכן מחירו 126 ₪, בהתאמה מחיר טופס דאבל-לוטו שיטתי חזק 6 הינו 252 ₪.

טופס לוטו שיטתי חזק 7, בו בוחרים שבעה מספרים חזקים, שווה ערך ל-49 טבלאות, לכן מחירו 147 ₪, בהתאמה מחיר טופס דאבל-לוטו שיטתי חזק 7 הינו 294 ₪.

עלויות מילוי טפסי לוטו – כל הטפסים:

עלות שליחת טופס לוטו אונליין

כיום ניתן לבחור את סוג טופס הלוטו הרצוי – לוטו רגיל או דאבל לוטו, את סוג הטופס הרצוי – רגיל, שיטתי או שיטתי חזק, למלא ולשלוח טופס לוטו אונליין בקלות בצורה מקוונת. עלות שירות האונליין כרוכה בתשלום. מחירי מילוי הטפסים נשארים זהים. 

עלות שירות טופס לוטו אונליין רגיל תנוע החל מ-5.90 ₪ לטופס בן 2 טבלאות ועד 11.90 ₪ לטופס בן 14 טבלאות. עלות שירות טופס דאבל-לוטו אונליין תנוע החל מ-8.90 ₪ לטופס בן 2 טבלאות ועד 14.90 ₪ לטופס בן 10 טבלאות.

עלות שירות טפסי לוטו שיטתי אונליין, תנוע החל מ-14.90 ₪ לטופס "לוטו שיטתי 8" ועד 50.90 ₪ לטופס "לוטו שיטתי 12". עלות שירות טופס דאבל- לוטו שיטתי אונליין, תנוע החל מ-14.90 ₪ לטופס "דאבל-לוטו שיטתי 8" ועד 49.90 ₪ לטופס "דאבל-לוטו שיטתי 12". 

עלות שירות טפסי לוטו שיטתי חזק אונליין, תנוע החל מ-15.90 ₪ לטופס "לוטו שיטתי חזק 4" ועד 22.90 ₪ לטופס "לוטו שיטתי חזק 7". עלות שירות טופס דאבל- לוטו שיטתי חזק אונליין, תנוע החל מ-21.90 ₪ לטופס "דאבל-לוטו שיטתי חזק 4" ועד 27.90 ₪ לטופס "דאבל-לוטו שיטתי חזק 7".

מחירון שירות משלוח לוטו אונליין:

כמה עולה למלא לוטו - שאלות נפוצות

עלות מילוי טופס לוטו מושפעת מכמות הטבלאות שממלאים (בכל טבלה יש לבחור מספרי מזל ומספר חזק) ובסוג הטופס (טופס לוטו או דאבל לוטו מסוג רגיל, שיטתי או שיטתי חזק).

טופס הלוטו הזול ביותר הינו טופס לוטו רגיל ובוא ממלאים את מספר הטבלאות המינימלי – 2 טבלאות בלבד, בכל אחת 6 מספרי מזל ומספר חזק. טופס זה יעלה 6 ₪.

טופס הלוטו היקר ביותר הינו טופס לוטו שיטתי 12, השווה-ערך ל 924 טבלאות ועלותו 5,544 ₪.

עלות טופס דאבל-לוטו תמיד כפולה מעלות אותו הטופס מסוג לוטו רגיל. בהתאמה, גובה הפרס בטופס דאבל-לוטו יהא כפול.

כן. שירות משלוח טפסי לוטו אונליין כרוך בתשלום נוסף.

נגישות