מספרי לוטו קרים ❄️

מספרי הלוטו הזוכים שעלו הכי מעט בגורל.

מספרי הלוטו שעלו הכי מעט בהגרלות הלוטו בכל הזמנים

4

593 הופעות

5

578 הופעות

14

585 הופעות

15

578 הופעות

13

596 הופעות

35

532 הופעות

36

500 הופעות

37

531 הופעות

מספרי הלוטו שעלו הכי מעט בימי מוצ"ש בכל הזמנים

5

155 הופעות

13

158 הופעות

14

153 הופעות

29

159 הופעות

30

160 הופעות

35

136 הופעות

36

115 הופעות

37

147 הופעות

מספרי הלוטו שעלו הכי מעט בימי שלישי בכל הזמנים

4

377 הופעות

5

376 הופעות

15

374 הופעות

18

374 הופעות

31

377 הופעות

35

354 הופעות

36

343 הופעות

37

342 הופעות

מספרי הלוטו שעלו הכי מעט בימי חמישי בכל הזמנים

3

23 הופעות

14

21 הופעות

17

15 הופעות

18

23 הופעות

19

22 הופעות

23

23 הופעות

27

22 הופעות

36

20 הופעות