האם זכייה בהגרלת הלוטו מחוייבת במס הכנסה ?

תחילה נבהיר – בישראל כל הכנסה של אדם, לאחר ניכויים כאלה או אחרים (פטורים וכיו"ב), מחוייבת במס הכנסה. ככל שההכנסה גבוהה יותר, כך שיעור המס גבוה יותר, כלהלן:

 

  • כ- 50% מס הכנסה (כולל 3% מס במדרגת המיסוי האחרונה).

מס הכנסה על זכיות

מדינת ישראל נהנית גם היא מהמזל של אזרחיה, ללא הבחנה בין סוגי המשחקים או המדינה בהם זכו בפרס.

מבחינת מיסוי קיימת הבחנה בין הכנסה שמקורה בעבודתו של אדם, לבין הכנסה ממקורות אחרים, בינהם גם זכייה:

  • פטורה מניכוי מס.
  • מיסוי חלקי.
  • 35% מס על כל סכום הזכייה.
במקרה של זכיות בפרסי הלוטו, מדובר לא פעם על זכייות בסכומים העולים על תקרת ההכנסה השנתית החייבת במס (663,240 ₪), בוודאי אם מדובר על זכייה בפרס הראשון בלוטו או בדאבל-לוטו. הכנסות כאלה, חייבות במיסוי נוסף בגובה 3%. סכום הזכייה מתקבל לאחר קיזוז המס.
כך פספס המנחש בהגרלת הלוטו את הפרס הגדול
חברים וזוכים – גרפו 8 מיליוני שקלים בלוטו!
נגישות