סוגי טפסי לוטו

מילוי "טופס לוטו" מאפשר להשתתף בהגרלת הלוטו ואף לזכות בפרס של מיליונים. יחד עם זאת חשוב להבין כי קיימים טפסים שונים ובינהם הבדלים מהותיים, המשליכים משמעותית על גובה הזכייה האפשרי ועל סיכויי הזכייה. אז כמה טפסים קיימים ומה ההבדלים בינהם?

תוצאות לוטו היום

טופס לוטו רגיל

טופס הלוטו הרגיל מאפשר זכייה בפרס מקסימלי אשר לא יעלה מ- 40 מיליון ₪, תלוי בגובה הפרס בערב ההגרלה הנתון כמובן, אך 40 מיליון ₪ הוא הגובה המקסימלי. בטופס זה ניתן לבחור עד 14 טבלאות, בכל טבלה יש לבחור 6 מספרי מזל ומספר חזק, בצידה הימיני של כל טבלה.

טופס דאבל – לוטו

טופס מסוג דאבל – לוטו מאפשר זכייה בפרס מקסימלי בערב ההגרלה ובמקסימום של עד 80 מיליון ₪. כלומר הגרלה של 10 מיליון ₪ בפרס הראשון בלוטו תזכה טופס זוכה מסוג דאבל-לוטו ב-20 מיליון ₪. הגרלה של 20 מיליון ₪ תזכה בדאבל-לוטו בפרס של 40 מיליון ₪ וכן הלאה. בטופס זה ניתן לבחור עד 10 טבלאות בלבד וכמו בטופס לוטו רגיל, בכל טבלה יש לבחור 6 מספרי מזל ומספר חזק, מצידה הימיני של כל טבלה.

מילוי לוטו אונליין ממחשב
בחירת טופס לוטו אונליין ממחשב
מילוי לוטו אונליין מנייד
בחירת טופס לוטו אונליין מנייד

טופס לוטו שיטתי

בטופס זה יש לבחור תחילה את סוג הלוטו השיטתי. קיימים 6 סוגי לוטו-שיטתי רגיל, אשר ככלל, מאפשרים בחירה של יותר מ-6 מספרי מזל (בטבלה בודדת אחת ויחידה) ובכך להגדיל את סיכויי הזכייה בהגרלת הלוטו!

סוגי לוטו שיטתי:

 • בטופס לוטו שיטתי מסוג 6=5 בוחרים 5 מספרים בלבד, כאשר המספר השישי מובטח.
 • בטופס "לוטו שיטתי 8" ניתן לבחור 8 מספרי מזל (2 יותר מטופס רגיל).
 • בטופס "לוטו שיטתי 9" ניתן לבחור 9 מספרי מזל (הפעם 3 יותר מטופס רגיל).
 • בטופס "לוטו שיטתי 10" יש לבחור 10 מספרי מזל (4 יותר מטופס רגיל).
 • בטופס "לוטו שיטתי 11" יש לבחור 11 מספרי מזל (5 יותר מטופס רגיל).
 • בטופס "לוטו שיטתי 12" יש לבחור 12 מספרי מזל (כפול מטופס רגיל!).

טופס דאבל לוטו שיטתי

בדומה לטופס לוטו שיטתי, טופס דאבל-לוטו שיטתי מאפשר גם הוא ככלל, בחירה של יותר מ-6 מספרי מזל ובכך מחד – מגדיל את סיכויי הזכייה ומאידך, מתוקף היותו טופס מסוג "דאבל-לוטו", מכפיל את גובה הפרס!

סוגי דאבל-לוטו שיטתי:

 • בטופס דאבל-לוטו שיטתי מסוג 6=5 בוחרים 5 מספרים בלבד, כאשר המספר השישי מובטח. גובה הפרס כפול מהגרלת הלוטו.
 • בטופס "דאבל-לוטו שיטתי 8" ניתן לבחור 8 מספרי מזל (2 יותר מטופס רגיל). גובה הפרס כפול מהגרלת הלוטו.
 • בטופס "דאבל-לוטו שיטתי 9" ניתן לבחור 9 מספרי מזל (הפעם 3 יותר מטופס רגיל). גובה הפרס כפול מהגרלת הלוטו.
 • בטופס "דאבל-לוטו שיטתי 10" יש לבחור 10 מספרי מזל (4 יותר מטופס רגיל). גובה הפרס כפול מהגרלת הלוטו.
 • בטופס "דאבל-לוטו שיטתי 11" יש לבחור 11 מספרי מזל (5 יותר מטופס רגיל). גובה הפרס כפול מהגרלת הלוטו.
 • בטופס "דאבל-לוטו שיטתי 12" יש לבחור 12 מספרי מזל (כפול מטופס רגיל!). גובה הפרס כפול מהגרלת הלוטו.

טופס לוטו שיטתי חזק

בטופס לוטו שיטתי חזק יש 2 חוזקות: תחילה יש לבחור 7 מספרי מזל (במקום 6 בטופס לוטו רגיל). שנית, ניתן לבחור בין 4 ל-7 מספרים חזקים (נתון לבחירתכם, יש לסמן בגוף הטופס) במקום מספר חזק 1 בלבד בטופס לוטו רגיל – שיפור משמעותי של סיכויי הזכייה.

סוגי לוטו שיטתי חזק:

 • בטופס "לוטו שיטתי חזק 4" בוחרים 7 מספרי מזל ו- 4 מספרים חזקים (במקום 6 מספרי מזל ומספר חזק אחד בטופס לוטו רגיל).
 • בטופס "לוטו שיטתי חזק 5" בוחרים 7 מספרי מזל ו- 5 מספרים חזקים (במקום 6 מספרי מזל ומספר חזק אחד בטופס לוטו רגיל).
 • בטופס "לוטו שיטתי חזק 5" בוחרים 7 מספרי מזל ו- 5 מספרים חזקים (במקום 6 מספרי מזל ומספר חזק אחד בטופס לוטו רגיל).
 • בטופס "לוטו שיטתי חזק 7" בוחרים 7 מספרי מזל ו- 7 מספרים חזקים (במקום 6 מספרי מזל ומספר חזק אחד בטופס לוטו רגיל).

טופס דאבל-לוטו שיטתי חזק

בדומה לטופס לוטו שיטתי חזק, בטופס זה ניתן לבחור 7 מספרי מזל, במקום 6 בטופס לוטו רגיל ובין 4 ל-7 מספרים חזקים, במקום מספר חזק 1 – שיפור משמעותי של סיכויי הזכייה ובגובה פרס כפול!

סוגי דאבל-לוטו שיטתי חזק:

 • בטופס "דאבל-לוטו שיטתי חזק 4" בוחרים 7 מספרי מזל ו- 4 מספרים חזקים (במקום 6 מספרי מזל ומספר חזק אחד בטופס לוטו רגיל). גובה הפרס כפול מגובה הפרס בהגרלת הלוטו.
 • בטופס "דאבל-לוטו שיטתי חזק 5" בוחרים 7 מספרי מזל ו- 5 מספרים חזקים (במקום 6 מספרי מזל ומספר חזק אחד בטופס לוטו רגיל). גובה הפרס כפול מגובה הפרס בהגרלת הלוטו.
 • בטופס "דאבל-לוטו שיטתי חזק 6" בוחרים 7 מספרי מזל ו- 6 מספרים חזקים (במקום 6 מספרי מזל ומספר חזק אחד בטופס לוטו רגיל). גובה הפרס כפול מגובה הפרס בהגרלת הלוטו.
 • בטופס "דאבל-לוטו שיטתי חזק 7" בוחרים 7 מספרי מזל ו- 7 מספרים חזקים (במקום 6 מספרי מזל ומספר חזק אחד בטופס לוטו רגיל). גובה הפרס כפול מגובה הפרס בהגרלת הלוטו.

סוגי טפסי לוטו - שאלות נפוצות

בטופס מסוג דאבל-לוטו ניתן לזכות בגובה פרס כפול מזה שבהגרלת הלוטו.

ככלל בטופס לוטו שיטתי ניתן לבחור יותר מספרי מזל ובטופס לוטו שיטתי חזק ניתן לבחור יותר מספרים חזקים.

בהחלט, ישנם טפסי לוטו המאפשרים בחירה של 12 מספרי מזל במקום 6 בטופס לוטו רגיל וישנם טפסי לוטו המאפשרים בחירה של 7 מספרים חזקים במקום 1 בטופס לוטו רגיל. הזכייה תלויה במזל בלבד.

נגישות