שינויים במועדי הגרלות הלוטו

כל השינויים הצפויים במועדי הגרלות הלוטו במהלך השנה:

  • 24/4/22 – הגרלת לוטו מס' 3461 שתוכננה ליום מוצ"ש תתקיים ביום ראשון 24/04/22.
  • 03/05/22 – הגרלת לוטו מס' 3464 שתוכננה ליום שלישי תתקיים ביום שני 02/05/22.
  • 04/06/22 – הגרלת לוטו מס' 3474 שתוכננה ליום מוצ"ש תתקיים ביום חמישי 02/06/22.
  • 06/08/22 – הגרלת לוטו מס' 3495 שתוכננה ליום מוצ"ש תתקיים ביום ראשון 07/08/22.